PL
+48 576-184-096
info@biz-partner.com.pl
ul. Solipska 3/5, 02-482
Warsaw, Poland

OUTSOURCING LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW


SPORZĄDZENIE I ZŁOŻENIE WNIOSKÓW
REPREZENTACJA PRACODAWCY W URZĘDACH
AUDYT LEGALNOŚCI POBYTU I DORADZTWO

Bezpłatna konsultacja
Wprowadź swój numer telefonu kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 minut
Klikając przycisk, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
nasza firma świadczy usługi prawne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce
zajmuje się procesem otrzymaniem kart pobytu w naszej firmie, każdy ma doświadczenie w Polsce
otrzymują karty pobytu co roku. Nasz profesjonalizm potwierdzają recenzje na portalach społecznościowych
Nasi eksperci wystąpili w kanale telewizyjnym SuperStacja oraz w projekcie Na czasie UA w 2018 roku
4
4
prawników
klientów
600+
wywiady
4
lata
Dlaczego my?
Zaufaj ekspertom
Doświadczenie i wiedza
Od ponad 4 lat zajmujemy się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Nasi eksperci monitorują wszystkie zmiany w przepisach. Zawsze dysponujemy najnowszą informacją w zatrudnieniu cudzoziemców. Nasza wieloletnia praktyka daje skuteczne i szybkie rozwiązania dla każdej skomplikowanej sytuacji cudzoziemca lub pracodawcy.
Zrobimy wszystko sami
Szanujemy Państwa czas. Wystarczy, że podpiszemy pełnomocnictwo i otzrymamy dane o warunkach zatrudnienia cudzoziemca. Uzyskamy wszystkie niezbędne dokumenty dla zatrudnienia cudzoziemca, bez żadnej wizyty pracodawcy w urzędzie.
Wsparcie konsultacyjne
Ciągłe doradztwo w prawidłowym zatrudnieniu nowych pracowników-obcokrajowców, omówienie aktualnych przepisów, uniknięcie kar pieniężnych, kontrola poprawności zatrudnienia dotychczasowych cudzoziemców. Indywidualne podejście do każdego klienta.
Oszczędność czasu i pieniądze, ponieważ nasi eksperci występują w imieniu pracodawcy w urzędzie i wykonują całą pracę papierową, a w większości przypadków cudzoziemiec pokrywa koszty uzyskania dokumentów.
Minimalizacja kosztów
Zintegrowane podejście
Mamy specjalistów w zakresie legalizacji, pomocy prawnej, usług księgowych, tłumaczy, mówimy w jednym języku z tobą i cudzoziemcami.
Skuteczność
Ponad 600 klientów i 250 pracodawców obsługujemy rocznie, 11 specjalistów, około 300 ocen i opinii naszej pracy. Zawsze jesteśmy świadomi najnowszych zmian w prawie, co jest gwarancją naszej skuteczności.
Usługi
Dowiedz się więcej o wszystkich usługach oferowanych przez
BIZ PARTNER
Załatwianie pozwoleń na pracę dla cudzoziemców

W związku z tym, że każdy cudzoziemiec ma swoją indywidualną skomplikowaną sytuację pobytową w Polsce, ustawa jest dość trudna do zrozumienia, Urzędy nie dają wyczerpujących konsultacji —pracodawca popełnia dużo błędów, co skutkuję karami pieniężnymi przy kontrolach, a dla cudzoziemca i deportacją. Jeszcze jedną przykrą sytuacją dla pracodawcy jest rezygnacja cudzoziemca z pracy w związku z długim okresem oczekiwania na zezwolenie do pracy.

Nasze wieloletnie doświadczenie w branży legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pozwoli Państwu szybko i bez konsekwencji zatrudniać obcokrajowców. Nasz praca polega na złożeniu wszystkich wniosków w imieniu pracodawcy po podpisaniu pełnomocnictwa, co pozwoli Państwu zająć się prowadzeniem firmy, a nie staniem w kolejkach urzędów i tłumaczeniem przepisów. Kontaktujemy się również z cudzoziemcami dla wyjaśnienia ich dokładnej sytuacji, mówimyw wielu językach.

Dla zatrudnienia cudzoziemca w zależności od jego sytuacji pobytowej istnieje możliwość uzyskania 2 typów pozwoleń do pracy (nie dotyczy pracy sezonowej):

1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jest wydawane wyłącznie dla obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Gruzji, Armenii, Mołdowy i uprawnia do wykonywania pracy u wskazanego pracodawcy 180 dni w ciągu 360 dni. Po upływie 180 przepracowanych dnia i chęci kontynuacji pracy z cudzoziemcem można starać się o uzyskanie zezwolenia do pracy.

Wniosek o wydanie oświadczenia składamy do Powiatowego Urzędu Pracy wg siedziby firmy (w przypadku spółek) lub wg stałego zameldowania (w przypadku działalności gospodarczej).

Termin oczekiwania 10-12 dni.

Na takim pozwoleniu cudzoziemiec może uzyskać wizę i po przyjeździe do Polski podpisać umowę z pracodawcą lub od razu przystąpić do pracy, przebywając na wizie, karcie pobytu lub ruchu bezwizowym.

Co robimy:

 • otrzymujemy od pracodawcy pełnomocnictwo i dane o warunkach zatrudnienia,
 • składamy dokumenty do odpowiedniego Urzędu Pracy,
 • rozstrzygamy wszystkie powstające w postępowaniu pytania, odbieramy oświadczenia (w razie potrzeby wyślemy dokumenty do kraju zamieszkania cudzoziemca),
 • konsultujemy pracodawcę w dalszym zatrudnieniu i legalizacji pobytu cudzoziemca.

2. Zezwolenie do pracy typ A, B, C, D

Zezwolenie jest wydawane dla obywateli wszystkich krajów spoza UE na okres od 3 miesięcy do 3 lat, najczęściej na 360 dni.

Wniosek o wydanie zezwolenia do pracy składamy do Urzędu Wojewódzkiego wg siedziby firmy (w przypadku spółek) lub wg stałego zameldowania (w przypadku działalności gospodarczej).

Termin oczekiwania zezwolenia około 1,5 - 3 miesięcy (zależy od stanowiska, warunków zatrudniania, województwa oraz konieczności uzyskania informacji od starosty).

Na takim pozwoleniu cudzoziemiec może uzyskać wizę i po przyjeździe do Polski podpisać umowę z pracodawcą lub od razu przystąpić do pracy, będąc na wizie, karcie pobytu lub ruchu bezwizowym.

Co robimy:

 • otrzymujemy od pracodawcy pełnomocnictwo, dane o warunkach zatrudnienia, dokumenty cudzoziemca,
 • sporządzamy brakujący komplet dokumentów (informacja starosty, potwierdzenie kwalifikacji z tłumaczeniem, opłaty skarbowe),
 • rezerwujemy kolejkę na złożenie dokumentów lub składamy wniosek przez kancelarię urzędu/ pocztą (zależnie od województwa),
 • rozstrzygamy wszystkie powstające w postępowaniu pytania,
 • odbieramy zezwolenie (w razie potrzeby wyślemy dokumenty do kraju zamieszkania cudzoziemca),
 • konsultujemy pracodawcę w dalszym zatrudnieniu i legalizacji pobytu cudzoziemca.
  Pośrednictwo przy uzyskaniu zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, obywatelstwo polskie
  Wniosek o uzyskanie zezwolenia na pobyt cudzoziemiec musi złożyć osobiście do Wojewody wg miejsca zamieszkania, pracodawca ze swojej strony przedstawia niezbędne do złożenia dokumenty. Cudzoziemiec otrzymuje decyzje na pobyt czasowy najczęściej na 3 lata z możliwością przedłużenia.

  Termin oczekiwania na pobyt czasowy około 5-8 miesięcy (cudzoziemiec może legalnie w tym okresie przebywać w Polsce i pracować).

  Dla otrzymania pozytywnej decyzji cudzoziemiec musi wykazać, że ma źródło stabilnego i regularnego dochodu, wystarczającego na pokrycie środków utrzymania siebie i członków rodziny, miejsce zamieszkania, ubezpieczenie, odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie ma zaległości w podatkach, jak również i pracodawca musi wykazać chęć zatrudnienia cudzoziemca na odpowiednich warunkach.

  Co robimy:
  • otrzymujemy od pracodawcy pełnomocnictwo, dane o dotychczasowych warunkach zatrudnienia, dokumenty cudzoziemca,
  • kontaktujemy się z cudzoziemcem i otrzymujemy od niego dokumenty związane z ubieganiem się o pobyt,
  • sporządzamy brakujące dokumenty w imieniu pracodawcy i pracownika przez podpisanie pełnomocnictwa (wnioski o pobyt, informację od starosty, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych pracownika wraz z tłumaczeniem, niezbędne oświadczenia i wyjaśnienia, rozliczenie PIT 11, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, pozwolenia do pracy, polisy, inne),
  • zapisujemy cudzoziemca na złożenie dokumentów i w wyznaczony dzień składamy dokumentu wraz z pełnomocnikiem w Urzędzie Wojewódzkim lub przez kancelarię,
  • w ciągu postępowania odbieramy korespondencję, rozstrzygamy wszystkie powstające w procesie pytania, uzupełniamy w urzędzie brakującę dokumentów dla uzyskania pozytywnej decyzji,
  • odbieramy zezwolenie na pobyt czasowy wraz z cudzoziemcem,
  • konsultujemy pracodawcę w dalszym zatrudnieniu i legalizacji pobytu cudzoziemca.

  Dodatkowo oferujemy pośrednictwo w urzędzie przy złożeniu dokumentów na innych okolicznościach:

  1. pobyt czasowy (studia, absolwenci, łączenie rodzin, prowadzenie działalności gospodarczej, małżeństwo, inne) - na maksymalny okres 3 lata,

  2. pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE (dla posiadaczy Kart Polaka, polskiego pochodzenia, małżeństwa z obywatelem Polski, 5-letniego legalnego pobytu w Polsce) - zezwolenia bezterminowe,

  3. obywatelstwo (uznanie za obywatela polskiego oraz nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP).
  Porady prawne dla pracodawców w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
  Wspieramy pracodawcę w spełnieniu wszystkich procedur związanych z legalizacją pobytu i uzyskaniem dokumentów niezbędnych do podjęcia pracy przez cudzoziemców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zajmujemy się także wsparciem w procedurze umożliwiającej pobyt ich rodzin w Polsce. Konsultujemy pracodawcę w różnych skomplikowanych sytuacjach (zmiana warunków zatrudnienia, zmiana zakładu pracy, inne).

  Najczęściej wsparcie wygląda w sposób bieżących konsultacji pracodawcy w konkretnych sytuacjach zatrudnienia cudzoziemców. Wybieramy najlepszego sposobu dla szybkiego i skutecznego zatrudnienia. Sprawdzamy istniejące u kandydata do pracy dokumenty pobytowe oraz przystępujemy do uzyskania dokumentów dla zatrudnienia.

  Tak że konsultujemy pracodawcę w poprawnym podpisaniu oraz rozwiązaniu umowy z cudzoziemcami, a tak, że prawidłowym zawiadomieniu odpowiednich urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy, zakończeniu pracy, co jest niemal ważne przy kontrolach straży granicznej oraz pozwala uniknąć kary grzywny.

  Mamy możliwości do kompleksowej kontroli przebiegu zatrudnienia cudzoziemców, zawiadomieniu o podjęciu/niepodjęciu pracy, bieżącego sprawdzenia zakończenia terminów wydawanych dokumentów pobytowych oraz ich terminowe przedłużenie.

  Audyt dokumentów zatrudnionych cudzoziemców, szkolenie specjalistów HR
  Sprawdzamy zgodność uzyskanych pracodawcą dokumentów z aktualnymi przepisami, przygotowujemy dalszą strategię skutecznego zatrudnienia cudzoziemców, wcześniejsze złożenie wniosków dla kontynuacji ciągłej nieprzerwanej pracy zatrudnionych pracowników.

  Dla zainteresowanych i rozwijających się pracodawców zatrudniających dużą ilość cudzoziemców przeprowadzamy różnego rodzaju szkolenia o nowych przepisach, dotyczących legalizacji pobytu, wysyłamy maila informacyjne, prezentację online lub w Państwa biurze.

  Tak że istnieje możliwość przekazanie wiedzy w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców specjalistom HR, zatrudnionym u Państwa firmie, dla dalszego samodzielnego uzyskania wszystkich dokumentów pobytowych dla cudzoziemców bez korzystania z usług outsourcingu.

  Zgłoszenie
  Wprowadź swój numer telefonu kontaktowego. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 minut
  Kliknięciem przycisku "Wyślij" wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO
  Jak wygląda współpraca?
  Nasz cel: otrzumanie dokumentów pobytowych w najkrótszym terminie z z gwarancją pozytywnego wyniku
  Przygotowujemy niezbędne dokumenty do złożenia w urzędzie
  Składamy kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę
  Kontrolujemy stan sprawy przez cały okres postępowania, uzupełniamy brakujące dokumenty
  Otrzymujemy pozytywną decyzję i przekazujemy dla pracodawcy
  Często zadawane pytania
  Praca cudzoziemca na podstawie stempla w paszporcie
  Obcokrajowiec, któremu kończy się legalny pobyt na terytorium RP i który stara się o zezwolenie na pobyt czasowy lub na pobyt stały albo na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, powinien – nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP – wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych (lub zostały one uzupełnione w terminie):

  1. wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na dalszy pobyt;
  2. pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia odpowiedniego zezwolenia na pobyt stanie się ostateczna.
  W myśl art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. b) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o przedłużenie pobytu obcokrajowiec mający taki stempel był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP – może on dalej ją wykonywać.

  Sytuacja taka zachodzi niewątpliwie, gdy cudzoziemiec w dniu złożenia powyższego wniosku ma ważne zezwolenie na pracę. Poza tym należy uznać, że cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem ww. wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. b) powołanej ustawy również w przypadku, gdy w dniu tym cudzoziemiec posiadał zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu pracy i nie upłynął jeszcze okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12, w którym może być wykonywana praca na podstawie takiego oświadczenia, zgodnie z § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

  Jeżeli natomiast cudzoziemiec wyczerpał 6-miesięczny limit przewidziany w § 1 pkt 20 ww. rozporządzenia, co do zasady nie może on w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy (pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) legalnie wykonywać pracy.

  Praca cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia
  Przepisy przewidują wiele wyjątków od zasady, że cudzoziemiec spoza obszaru UE/EOG jest zobowiązany posiadać zezwolenie na pracę (lub ewentualnie zezwolenie jednolite). Sytuacje, w których cudzoziemcy są zwolnieni z tego obowiązku, zostały wskazane m.in. w art. 87 ust. 1 i 2 oraz art. 88 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Pracę bez zezwolenia na terytorium Polski mogą podjąć cudzoziemcy posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej:

  • status uchodźcy,
  • ochronę uzupełniającą,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
  • zgodę na pobyt tolerowany,
  • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub
  • korzystający z ochrony czasowej w RP.
  Стандартно для подающего заявку срок ожидания может составлять полгода или даже год. Но при обращении к компетентным сотрудникам, срок можно в значительной мере сократить. Мы можем отправить обращение на имя руководителя отдела по делам иностранцев. Такой тип обращений называется «Ponaglenie». Он отправляется в вышестоящий орган и рассмотрение производится в течение семи дней с даты получения. Орган обязан ответить на данное отправление и вынести решение. Это позволит значительно ускорить процесс. Вопрос будет решаться в срок, установленный законом. Если будет определено, что сроки затягиваются, то высший орган может обязать управление урегулировать вопрос в определенный срок, установив крайнюю дату.

  Inne sytuacje, w których cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, obejmują m.in. obcokrajowców będących:

  • posiadaczami ważnej Karty Polaka,
  • małżonkami obywatela polskiego – jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP udzielone w związku z zawarciem małżeństwa;
  • posiadaczami zezwolenia na pobyt czasowy w RP, jeśli celem jego udzielenia jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich;
  • studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w RP;
  • absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;
  • nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy;
  • sportowcami wykonującymi, do 30 dni w roku kalendarzowym, pracę dla podmiotu mającego siedzibę na terytorium RP w związku z zawodami sportowymi.
  Legalna praca w okresie przedłużania zezwolenia na pracę
  Przepisy (art. 88a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) precyzyjnie określają termin, w którym pracodawca powinien złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Pisemny wniosek w tej sprawie składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności zezwolenia.

  W przypadku, gdy termin do złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych (lub zostały one uzupełnione w terminie), pracę cudzoziemca uważa się za legalną do dnia, w którym decyzja o przedłużeniu zezwolenia na pracę stanie się ostateczna. To samo dotyczy sytuacji, gdy wniosek o zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę złożył sam cudzoziemiec, w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy (art. 88g ust. 1a i 1b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


  Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy
  Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen (w tym Polską) a Ukrainą został wprowadzony w dniu 11 czerwca 2017 r. Od tego dnia obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, mogą przekraczać granice bez konieczności uzyskania wizy.

  Wprowadzenie ruchu bezwizowego nie ma wpływu na podstawowe zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w polskich firmach. W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę (ewentualnie zezwolenia jednolitego na pobyt czasowy i pracę), chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów, np. posiada zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

  Oznacza to, że obywatele Ukrainy, posiadający paszporty biometryczne, w ramach korzystania z ruchu bezwizowego mogą legalnie podjąć pracę w Polsce na podstawie uzyskanego zezwolenia na pracę (lub ewentualnie oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi). Jednakże po upływie okresu objętego ruchem bezwizowym (90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu – liczy się łączny okres przebywania na terytorium wszystkich państw Schengen) tacy cudzoziemcy, chcąc nadal wykonywać pracę na terytorium Polski, co do zasady, są zobowiązani uzyskać polski tytuł pobytowy odpowiedni do wykonywania pracy, tj. zezwolenie na pobyt czasowy bądź stosowną wizę.

  Kontakty:
  +48 570-355-332; +48 576-184-096
  info@biz-partner.com.pl
  Adres:
  ul. Solipska 3/5, 02-482
  Warsaw, Poland
  Kierunek:
  Nasze biuro znajduje się w dzielnicy Włochy, 5 km od centrum

  Klikając przycisk, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  Skontaktuj się z nami